Dự Án Thạch Thảo
Địa Điểm: Showroom Vinhome Greenbay Mễ Trì
Năm thiết kế, thi công: 2021
 
Z2394327426059 C32711d4e60cc0a2c04ed607b6f666f8 CopyZ2394327461607 2d464aa5e7b0e8c8ac337cfc0f1480c2 CopyZ2394327319514 1e3cf74f4facb0e3048c319e34ee7817 Copy CopyZ2394327464956 91ed055f3aed08cc8505aa253918fa2b Copy

Dự Án Thạch Thảo Địa Điểm: Showroom Vinhome Greenbay Mễ Trì Năm thiết kế, thi công: 2021