Biệt thự Hoàng Lan – Vinhome Greenbay 

Diện tích: 400m2

Năm hoàn thiện: 2023

 

Dcim100mediadji 0450.jpg

 

Dcim100mediadji 0443.jpg

 

Z4834335689793 D1032ddef53ee451abfce61616564725

 

Z4834336072076 70ac0c697ea34d07a65d6e2160942701

 

Z4834336319543 0471e36c4aec80808caeabf09e43b3c9

 

Z4834337007238 Da8d2f6bc1113a6c095842e99af37765

 

Z4834337043261 75895bd94a08b1f6b2bcfc00b3f396b7

 

Z4834337110803 32fb72b5775ce7dcd2d80b35b6bfa5dc

 

Z4834337122691 Fb2b80a39293b322854f898aeff923ed

 

Z4484060260786 B97896f3593f57a794ce9b2fafb6a5b3

 

Z4484060259956 24a6feeec60a8ed292b8c92d851898f1

 

Z4484060238194 619eca7d71b97349fc6f92a00be53aa6

 

Z4484060222684 Af1ab15173725f5871034b85499e93e1

 

Z4484060241908 6117acb157297c153625477c22a78cab

 

Z4484060229612 2b5acfcaf77f055d8e6dca32b7d792b5

 

Z4484060241863 5674174b0b8f76b9723a2e0f4aecb355

 

Z4484060260785 7103ee3980e9705c43fa2ac6574713f0

 

Biệt thự Hoàng Lan – Vinhome Greenbay  Diện tích: 400m2 Năm hoàn thiện: 2023