Dự án: Biệt thự Cọ Xanh

Diện tích: 150m2

Địa điểm: KĐT VINHOMES OCEAN PARK

22

7

1

2

8

3

4

5

6

9

10

11

12

13

14

16

17

18

15

19

20

21

Sảnh

 

Khách 1

 

Bep1

 

Bep2

 

Ngu4

 

Ngu42

 

Ngu43

 

Thay Do

 

Thay Do2

 

Ngu5

 

Ngu51

 

4 Tắm

 

4 Tăm 2

 

Ngu 6

 

Ngu61

 

Thay Do 52

 

Thay Do 5

 

Tắm

 

Tam2

 

Mai2

 

Mai

Dự án: Biệt thự Cọ Xanh Diện tích: 150m2 Địa điểm: KĐT VINHOMES OCEAN PARK