Với đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư dày dặn kinh nghiệm đã từng tham gia ở các dự án lớn, cùng với hệ thống quản lý chất lượng và tiến độ dự án, chúng tôi cung cấp các dịch vụ:

  • Quản lý tiến độ, quản lý chất lượng công trình;
  • Quản lý chi phí;
  • Quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng;
  • Quản lý rủi ro;
  • Các nội dung quản lý khác