Dự án: Thi công xây dựng Biệt thự Xanh Villas

Năm hoàn thiện: 2023

Diện tích: 1.280m2

Địa chỉ: Khu đô thị Xanh Villas, Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội

Bản Sao Xanh4

 

Bản Sao Xanh2

 

Bản Sao Xanh3

 

Bản Sao Xanh8

 

Bản Sao Xanh9

 

Bản Sao Xanh5

 

Bản Sao Xanh7

 

Dcim100mediadji 0369.jpg

Dự án: Thi công xây dựng Biệt thự Xanh Villas Năm hoàn thiện: 2023 Diện tích: 1.280m2 Địa chỉ: Khu đô thị Xanh Villas, Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội