Biệt thự Hải Dương

Thông tin dự án:

Dự án:  Hoàn thiện nội thất biệt thự Hải Dương

Địa chỉ:  Hải Dương

Diện tích sàn xây dựng: 1000m2

Năm hoàn thiện : 2019

Dsc 7726

 

Dsc 7728

 

Dsc 7735

 

Dsc 7651

 

Dsc 7664

 

Dsc 7665

 

Dsc 7690

 

Dsc 7703

 

Dsc 7705

Dự án:  Hoàn thiện nội thất biệt thự Hải Dương

Địa chỉ:  Hải Dương

Diện tích sàn xây dựng: 1000m2

Năm hoàn thiện : 2019