Biệt thự Hoàng Lan – Vinhome Greenbay 

Diện tích: 400m2

Năm hoàn thiện: 2023

 

Dcim100mediadji 0450.jpg

 

Dcim100mediadji 0443.jpg

 

Z4484060260786 B97896f3593f57a794ce9b2fafb6a5b3

 

Z4484060259956 24a6feeec60a8ed292b8c92d851898f1

 

Z4484060238194 619eca7d71b97349fc6f92a00be53aa6

 

Z4484060222684 Af1ab15173725f5871034b85499e93e1

 

Z4484060241908 6117acb157297c153625477c22a78cab

 

Z4484060229612 2b5acfcaf77f055d8e6dca32b7d792b5

 

Z4484060241863 5674174b0b8f76b9723a2e0f4aecb355

 

Z4484060260785 7103ee3980e9705c43fa2ac6574713f0

 

Biệt thự Hoàng Lan – Vinhome Greenbay  Diện tích: 400m2 Năm hoàn thiện: 2023