Dự án: Văn phòng dược phẩm Ích Nhân

Diện tích: 338m2

Địa chỉ: Cầu Giấy – Hà Nội

Pc2a

Pc1

4

Bản Sao 2

Bản Sao Gd1

Bản Sao Gd2

Bản Sao H1

Bản Sao Ht1

Bản Sao Ht2

Bản Sao Ht4

Bản Sao Z1

Bản Sao Z3

Bản Sao Z4

Dự án: Văn phòng dược phẩm Ích Nhân Diện tích: 338m2 Địa chỉ: Cầu Giấy – Hà Nội