Dự án: Biệt thự Thạch Thảo-Vinhomes Greenbay

Diện tích: 250m2

Năm hoàn thiện: 2018

Chi2 Chi3 Chi4 Chi5 Chi6 Chi7 Chi8 Chi9