Dự án: Nội thất văn phòng AIM&M

Chủ Đầu tư: AIM&M

Địa điểm: TP Bắc Ninh

Năm hoàn thiện: 20192 1 3 4 5 7 8 6

Dự án: Nội thất văn phòng AIM&M Chủ Đầu tư: AIM&M Địa điểm: TP Bắc Ninh Năm hoàn thiện: 2019