Dự án: Văn phòng Horng YU

Năm hoàn thiện: 2019

Địa chỉ: Duy Tân- Cầu Giấy

CTA HOME – “ENRICH THE QUALITY OF YOUR LIVING SPACE”

E09146b11ceae1b4b8fb

 

8d7702d54d8eb0d0e99f

 

Ac25789437cfca9193de

 

77f4f666b93d44631d2c

 

537d36fa79a184ffddb0

 

Dsc02192

 

Dsc02194

 

Dsc02209

 

Dsc02215

Dự án: Văn phòng Horng YU Năm hoàn thiện: 2019 Địa chỉ: Duy Tân- Cầu Giấy CTA HOME – “ENRICH THE QUALITY OF YOUR LIVING SPACE”