Chủ đầu tư : CÔNG TY StructureS

ĐỊA ĐIỂM : SỐ 23 DUY TÂN, CẦU GIẤY, HÀ NỘI1 2 3 4 6 9 10 11