VĂN PHÒNG CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM ASU

Chủ đầu tư : CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM ASU

Địa điểm : Ô 62, Lô 5, Khu di dân Đền Lừ II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

TẦNG LỪNG:

1

 

2.effectsresult

 

3

 

6

TẦNG 3:

T3 (8)

 

T3 (1)

 

T3 (2)

 

T3 (3)

 

T3 (4)

 

T3 (9)

TẦNG 4 :

5.vraydenoiser

 

9039088600a1fdffa4b0

 

Gd (1)

 

Gd (2)

 

Gd (3)

VĂN PHÒNG CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM ASU Chủ đầu tư : CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM ASU Địa điểm : Ô 62, Lô 5, Khu di dân Đền Lừ II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội TẦNG LỪNG:       …