Dự án: Thiết kế, thi công hoàn thiện Duplex Mandarin Garden

Diện tích: 144m2

Địa chỉ: Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Bản Sao Phòng Khách (2)

Bản Sao Phòng Khách (4)

Bản Sao Phòng Khách (5)

Bản Sao Phòng Khách (6)

Bản Sao Phòng Khách (9)

Bản Sao Phòng Khách (10)

Bản Sao Phòng Khách (11)

Bản Sao Phòng Ngủ Master (1)

Bản Sao Phòng Ngủ Master (2)

Bản Sao Phòng Ngủ Master (3)

Bản Sao Phòng Ngủ Master (6)

Bản Sao A6

Bản Sao A1

Bản Sao A2

Bản Sao A5

Bản Sao A22

Dự án: Thiết kế, thi công hoàn thiện Duplex Mandarin Garden Diện tích: 144m2 Địa chỉ: Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Từ khóa: #interiordesign / duplex / penthouse